Mijn CV

Opleiding HBS-B te Winterswijk en landbouwkundig ingenieur (ir) in Wageningen.

Ervaring

Directeur Helming coaching en advies

Strategisch adviseur grondbeleid en gebiedsontwikkeling bij Utrecht-West
Programmaleider Retail provincie Utrecht
Lid van de Plaatsingsadviescommissie (PAC) van DLG
Programmaleider vorming Omgevingsdiensten bij PNH
Sectormanager Programma’s en Projecten en Gebiedsontwikkeling en Grond provincie Noord-Holland (PNH)
Programmaleider Grondbeleid provincie Noord-Holland
Plv. directeur ICT en Facilitair LNV
Hoofd beleid Groene Ruimte bij LNV
Programmaleider decentralisatie bij LNV
Duo hoofd projectteam Structuurschema Groene Ruimte bij LNV
Plv. directeur Beheer Landbouwgronden bij LNV
Hoofd Recreatievoorzieningen bij LNV
Afdelingshoofd Grondbeleid en –uitvoering bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV)
Planoloog bij Rijkswaterstaat

Coaching opleidingen
Opleiding coaching bij LNV, jaren negentig
“De juiste maat”, leidinggeven vanuit ontspanning bij ITIP (School voor Leven en Werk)
“Instrumenten voor hulp”, vaardigheden bij coaching bij ITIP (School voor Leven en Werk)
Opleiding coaching voor directeuren bij Intercoach 2006
Proeve van Bekwaamheid afgelegd bij Intercoach 2008
Vervolgopleiding bij Intercoach 2012
Analytical Competence Tool (www.actme.nl) bij Intercoach 2013
Procesbegeleiding bij Intercoach
Teamcoaching bij Intercoach
Intervisie begeleiding bij Intercoach
Verdieping ACT bij HBM 2019

Verder
voorzitter raad van toezicht bij “De Vijfsprong” , ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Nieuwegein;
voorzitter en bestuurslid van schoolvereniging, milieufederatie, ouderraad en medezeggenschapsraad
oprichter gehandicaptenvoetbal in Houten
mede oprichter ouderinitiatief “De Vijfsprong”  in Nieuwegein in 2011.

LinkedIn-profiel van Henk Helming weergevenMijn LinkedIn profiel weergeven