Henk HelmingWie kan Henk Helming toevoegen?
Ik doorzie complexe situaties, krachtenvelden, ben praktisch en vriendelijk maar ook doortastend, eenvoudig en ben doelgericht.
Ik kan mensen bij elkaar brengen, een gezamenlijke richting afspreken en beleid ontwikkelen. Ik kan ook lastige vergaderingen voorzitten, zowel met als zonder een inhoudelijke rol.

Wanneer Henk inschakelen als coach?
o   Je loopt in het werk aan tegen lastige situaties met je leidinggevende, collega’s of met bestuurders
o   Je toekomst bij je organisatie is onduidelijk of onzeker of je loopt tegen een muur aan
o   Je carrière lijkt op dood spoor te staan
o   Je vindt het lastig om mensen in je omgeving te overtuigen van jouw kwaliteiten
o   Je ervaart jouw werkomgeving niet meer als inspirerend of zingevend

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Daarin kunnen we aftasten of er sprake is van een match. Ik kan putten uit een brede en langjarige ervaring met het coachen in de context van het werken bij de overheid.

Kernkwaliteiten
Mijn kernkwaliteiten zijn:

 • doordringen tot de kern van de zaak
 • eenvoud
 • operationeel, praktisch en pragmatisch
 • helicopterview
 • coaching
 • inzicht, ervaring, kennis(sen)
 • krachtenveldanalyse
 • verbinden en ontwikkelen
 • voorzitten
 • in chaos lijn aanbrengen en doorzetten
 • politiek invoelingsvermogen en advieskracht

Ervaring:

 • langjarige ervaring met individuele coaching;
 • ervaring met teamcoaching en begeleiding van Intervisie;
 • selectie van medewerkers;
 • zelfstandig coach en coach bij Intercoach en het ministerie van LNV;
 • programmaleider Retail bij de provincie Utrecht;
 • strategisch adviseur grondbeleid en gebiedsontwikkeling bij Utrecht-West;
 • lid van de Plaatsingsadviescommissie (PAC) van DLG;
 • projectleider verzelfstandiging Staatsbosbeheer;
 • leiding gegeven aan een sector met daarin strategische programma- en projectleiders;
 • directeur tijdens de reorganisatie IFA (ICT en facilitaire zaken) bij ministerie van LNV;
 • adviseur van bestuurders over de toepassing van grondbeleid om doelen te bereiken;
 • adviseur in situaties waarbij integriteit een thema is;
 • ontwikkelen van passende verhoudingen bij de bouw van de nieuwe Omgevingsdiensten; inhoud en vorm van eigenaarschap en opdrachtgeverschap ontwikkeld in relatie tot opdrachtnemerschap;
 • scholenfusie tot stand gebracht in Nieuwegein-Zuid.