Wat betekent coaching bij Henk?

In mijn coaching staat het eigen inzicht van jou als coachee centraal. Dat zelfinzicht inspireert jou om zelf de stappen te zetten die nodig zijn. Je bent zelf de sleutel tot verandering maar uiteraard kunnen mijn vragen, mijn ervaringen, eventueel mijn confrontaties, daarbij helpen.
Ik ben geen psychotherapeut. Coaching gaat primair over vragen in de werksituatie en kan ook inspelen op privé aspecten. Daarbij kunnen ook psychologische aspecten aan de orde zijn. Maar bij vragen die verder gaan dan het bereik dat ik als coach heb, verwijs ik door naar een psychotherapeut.

In de jaren negentig ben ik gecoacht. Dat heeft mij zoveel opgeleverd dat ik daaruit de inspiratie kreeg om ook zelf coach te kunnen zijn voor anderen. Coaching geeft mij veel voldoening. Het is bijna euforisch als het zelfinzicht doorbreekt bij jou als coachee.
Het is prachtig als je leven evenwichtiger wordt, je contacten met collega’s en leidinggevenden op het werk beter worden en je weer licht ziet aan het eind van de tunnel van je loopbaan. Of dat je inziet dat je het roer moet omgooien en je toekomst op een heel ander terrein ligt dan je altijd hebt gedacht!

De basis voor mijn functioneren als coach ligt in mijn uitgebreide ervaring bij de overheid (Rijk en provincie) en mijn opleiding en ervaring als coach.
Bij de overheid heb ik allerlei situaties meegemaakt bij de advisering van bestuurders (ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden) en ambtenaren. Ook kan ik tijdens de coaching putten uit mijn rijke ervaring als (plv) directeur, adviseur, programmaleider én projectleider.

 

 

Evaluaties van coachees.

Wat kun je verwachten van mij als coach?
De gesprekken zijn vertrouwelijk. De veilige situatie als bedding voor mijn coaching staat centraal.
Ik ben vriendelijk, kan goed luisteren, ben sensitief en kan door mijn vragen goed doordringen tot de kern van de zaak.
Ik ben praktisch, operationeel en pragmatisch. Verwacht van mij geen wollige taal en diepgaande theoretische beschouwingen.
Je staat als coachee centraal met je vragen. Ik ben behulpzaam met vragen, ervaringen en inzichten.
Geen vraag is mij te vreemd of extreem. Ik stel vragen maar kan ook (indien je dat op prijs stelt) mijn ervaringen vertellen of (gedoseerd) confronteren.
Mijn kracht is het stellen van open vragen, er zijn voor jou, niet oordelen, authentiek zijn, kernachtig en eenvoudig. Ik speel in op wat echt belangrijk is.
Ik maak graag gebruik van de zgn. ACT meting van Human Being Management (HBM). Essentie hiervan is dat het duidelijk wordt of je werkt en leeft volgens je persoonlijke kwaliteiten die in jou zitten of dat je je hebt aangepast om de taken waar je voor staat aan te kunnen. Op basis van de meting en met de coaching kun je zodanig gaan werken en leven dat het natuurlijk aanvoelt. Je komt weer in balans! Ik ben geaccrediteerd voor deze meting en ik doe in december 2019 de verdiepingscursus hiervan.

Hoe ziet het coaching traject eruit?
Het eerste gesprek is een intake gesprek. Dat is bedoeld om elkaar te leren kennen. Welke vragen heb jij en wat heb ik als coach te bieden? En, het allerbelangrijkste, is er een goede match tussen coachee en coach?
Als dit leidt tot een afspraak over een traject van coaching dan volgt er een aantal sessies. Dat zijn meestal gesprekken bij mij thuis in Houten. Er kan ook aanleiding zijn om (een deel van) de gesprekken te houden op een andere plek, bijvoorbeeld jouw werklocatie. Ook zijn er gesprekken mogelijk met je leidinggevende. Het aantal sessies ligt meestal tussen de zes en acht. Aan het eind is er een evaluatie.

Teamcoaching en Intervisie
In 2014 en 2015 heb ik opleidingen gevolgd voor teamcoaching en het begeleiden van intervisie.
Inmiddels heb ik al diverse teams begeleid via teamcoaching en intervisiebegeleiding.