Wat houdt advisering in?

Ik
–  analyseer je situatie, zowel qua inhoud als qua krachtenveld.
–  adviseer duidelijk wat te doen in jouw situatie en welke stappen daarvoor nodig zijn. Dat kan gaan over inhoud, proces en mensen.
–  breng alleen mezelf mee, met al mijn ervaring, kennis, inzicht en intuïtie.
–  heb gewerkt met inhoud, projecten, politiek advies, leiding gegeven, geadviseerd, gecoacht.
–  doorzie complexe situaties, krachtenvelden, ben praktisch en vriendelijk maar ook doortastend, eenvoudig en probeer de kern van de zaak te raken.
–  kan mensen bij elkaar brengen, een gezamenlijke richting afspreken en beleid ontwikkelen.
–  kan ook lastige vergaderingen voorzitten, zowel met als zonder een inhoudelijke rol.

Voorbeelden van vragen:

o Wat moet ik als projectleider/programmamanager doen om aansluiting te krijgen bij de bestuurder?
o Hoe adviseer ik effectief aan de bestuurder in een gecompliceerde situatie (zowel over de inhoud als het proces)?
o Coaching van project- en programmaleiders en managers in lastige werk- en ook persoonlijke situaties;
o Hoe ziet de krachtenveldanalyse er uit bij een moeilijke inhoudelijke opgave?
o Hoe overbrug ik als manager tegenstellingen tussen afdelingen?
o Plaatsingsprocedure bij reorganisaties

Kernkwaliteiten:

 • doordringen tot de kern van de zaak
 • eenvoud
 • operationeel, praktisch en pragmatisch
 • helikopterview
 • coaching
 • inzicht, ervaring, kennis(sen)
 • krachtenveldanalyse
 • verbinden
 • ontwikkelen
 • voorzitten
 • in chaos lijn aanbrengen en doorzetten
 • politiek invoelingsvermogen en advieskracht

Ervaringen:

 • Strategisch adviseur grondbeleid en gebiedsontwikkeling bij Utrecht-West
 • Interim programmaleider Retail aanpak bij provincie Utrecht
  Directeur DLG geadviseerd over plaatsing medewerkers in de PAC van DLG;
 • projectleider geweest van de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer;
 • leiding gegeven aan een sector met daarin strategische programma- en projectleiders;
 • reorganisatie IFA (ICT en facilitaire zaken) bij ministerie van LNV geleid als directeur;
 • bestuurders geadviseerd over de toepassing van grondbeleid om doelen te bereiken;
 • geadviseerd in situaties waarbij integriteit een thema is;
 • Passende verhoudingen ontwikkeld bij de bouw van de Omgevingsdiensten; inhoud en vorm van eigenaar- en opdrachtgeverschap ontwikkeld in relatie tot opdrachtnemerschap;
 • Fusie tot stand gebracht van scholen in Nieuwegein-Zuid.